Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

molloved
22:42
Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"

October 03 2018

molloved
21:04
4062 d079 390
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou
molloved
21:03
7866 16df 390
Reposted frompleple pleple viadefinicjamilosci definicjamilosci
molloved
21:00
Kurwa, ale to jest takie trudne, ja pierdolę.
— Jakub Żulczyk

July 10 2015

molloved
20:56
Najlepsze lata życia nigdy się nie powtarzają.
— "Tylko Ciebie chcę"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
molloved
08:50
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"

July 08 2015

molloved
07:38
1158 7402 390
molloved
07:26
7604 f1cd 390
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viaSkydelan Skydelan
molloved
07:26
Jeden z najbardziej utalentowanych poetów angielskich radził nam jak żyć w harmonii:
"Kochać wszystkich, ufać nielicznym i nikogo nie ranić."
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaSkydelan Skydelan

July 07 2015

molloved
20:42
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
molloved
17:08
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaSkydelan Skydelan
molloved
17:07
molloved
17:06
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
molloved
17:05
5498 4de0 390
Reposted fromkotowate kotowate viaSkydelan Skydelan
molloved
17:05
molloved
17:05
9834 5531 390
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaSkydelan Skydelan
molloved
17:03
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viaSkydelan Skydelan
molloved
17:02
Lepiej modlić się sercem bez słów, niż słowami bez serca
— John Bunyan
Reposted fromSalvator Salvator viaSkydelan Skydelan
molloved
16:58
Mężczyźni potrzebują trzech kobiet - matki, żony oraz kochanki.
Trudno jest być wszystkimi naraz, ale można zmieniać role. Chodzi o to aby znaleźć złoty środek.
Daj mężczyźnie za dużo, a stracisz go. Daj mu za mało, a również go stracisz. Dawaj mu czasem za dużo, a czasem za mało, wtedy zostanie przy Tobie.
— — Lena Katarina Swanberg
Reposted fromojkomena ojkomena viacytaty cytaty
molloved
16:57
6720 6c46 390
Reposted fromEwelina123 Ewelina123 viametka metka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl